Δημόσιο

Ένοπλες Δυνάμεις: Προσλήψεις 2.000 ΟΒΑ - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (PDF)

Τρεις νέες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.200 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο συνολικός αριθμός ΟΒΑ που θα προσληφθεί σε Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατό Ξηράς φτάνει τους 2.000.

Με νέες αποφάσεις, εγκρίνεται για το έτος 2020:

  • Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη 600 οπλιτών και εφέδρων στον Στρατό Ξηράς, για βραχεία περίοδο 3 ετών, µε δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον  3 έτη. (Πεζικού-Τεθωρακισµένων– Πυροβολικού-Τεχνικού και Υγειονοµικού)
  • Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη 600 οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς, για βραχεία περίοδο 3 ετών, µε δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη
  • Η ανακατάταξη ή επανακατάταξη 400 οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο 3 ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον 3 έτη
  • Χθες Πέμπτη (12/3) εκδόθηκε πρόσκληση για την επανακατάταξη 400 οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό (διαβάστε εδώ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις προκηρύξεις ορίζεται η 30η Απριλίου 2020.

1. Προκήρυξη (Ειδικές Δυνάμεις)

ed1.pdf

2. Προκήρυξη (πλην Ειδικών Δυνάμεων)

plined2.pdf

3. Προκήρυξη (Π. Αεροπορία)

pa3.pdf