Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τρεις θέσεις στο δήμο Σερίφου

Ειδικότητες, προθεσμία

12/03/2020 | 15:39

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Σερίφου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι:

  • ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1 θέση)
  • ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου (1 θέση)
  • ΔΕ Διοικητικών (1 θέση)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 19 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Σερίφου, Τ.Κ. 84005, ΣΕΡΙΦΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.