Δημόσιο

8 νέες θέσεις στην ΔΕΗ

Ζητείται προσωπικό πέντε διαφορετικών ειδικοτήτων

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων προωθεί η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τις 22 έως τις 31 Μαΐου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας 8 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.