Δημόσιο

56 προσλήψεις στον δήμο Περιστερίου

Ζητείται προσωπικό τριων διαφορετικών ειδικοτήτων

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 56 συμβασιούχων από τον δήμο Περιστερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 25 Μαΐου.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.