Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Λιμενικό: Αρχίζει η υψομέτρηση για διορισμό Λιμενοφυλάκων

Ολόκληρη η διαδικασία - Ημερομηνίες

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ο Συγκεντρωτικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, όπως αυτός καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, πρέπει να παρουσιασθούν για υψομέτρηση, στη Σχολή Λιμενοφυλάκων, κατά τις αναγραφόμενες στον πίνακα ημερομηνίες και ώρες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρο τον πίνακα.