Δημόσιο

7 προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Οι θέσεις εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την έγκρισή του, έδωσε το ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη επτά υπαλλήλων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με πληροφορίες του workenter, υπογράφτηκε στις 10 Μαΐου.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα εκδοθεί η προκήρυξη από τον φορέα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας.

Πατώντας το βελάκι, δεξιά της ειδικότητας, δείτε προσόντα και δικαιολογητικά.