Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Ισχυρή πίεση για αποτελέσματα

Τι ζητάει το υπ. Υγείας

06/03/2020 | 13:36

Ισχυρή πίεση προς το ΑΣΕΠ για έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της 2Κ/2019.

Η συγκυρία επιβάλλει την άμεση ενίσχυση των δομών Υγείας όλης της χώρας.

Το υπουργείο Υγείας εξέφρασε προς το ΑΣΕΠ το έντονο ενδιαφέρον του για επίσπευση των διαδικασιών, ώστε το νέο μόνιμο προσωπικό να τεθεί σε υπηρεσία.

Στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής με συνεχείς συσκέψεις και εντιενόμενους ελέγχους προσπαθούν να φέρουν σε πρώτο πλάνο την έκδοση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Σημειώστε ότι το μεγάλο πρόβλημα του ΑΣΕΠ είναι τα πολλά λάθη στις ηλεκτρονικές αιτήσεις και τους φακέλους των υπηψηφίων, τα οποία όχι μόνο καθυστερούν τον διαγωνισμό αλλά θα αναγκάσουν την Ανεξάρτητη Αρχή να ζητήσει, για ορισμένες ειδικότητες, και νέους φακέλους. 

Αυτή την ώρα, πάντως, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για το χρόνο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό το ΑΣΕΠ επιλέγει την ενίσχυση του αριθμού των ελεγκτών που θα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.