Δημόσιο

Νέες προσλήψεις σε 3 οργανισμούς

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

01/03/2020 | 17:19

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τρεις οργανισμούς.

Οι θέσεις αυτές αφορούν την ΜΕΤΑδραση, ΑΡΣΙΣ και την Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΑΠΟΣΤΟΛΗ".

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

  • Δικηγόρος
  • Διερμηνείς
  • Κοινωνικός Λειτουργός
  • Καθηγητής Ελληνικών
  • Τοπικός Συντονιστής

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις:

ΜΕΤΑδραση

ΑΡΣΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ