Δημόσιο

Λοιπό επικουρικό: Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις σε νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ, ΔΥΠΕ

Πλήρης οδηγός, κατανομή, κριτήρια - Διορισμοί για δύο έτη (photo)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα loipoepikouriko.moh.gov.gr για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού σε νοσοκομεία και υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας σε όλη τη χώρα.

Το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί, θα εργαστεί για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των ΔΥΠΕ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΠΥΥ, του ΕΚΕΑ, του ΕΟΦ, του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», του ΟΚΑΝΑ, του ΚΕΘΕΑ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, του ΝΙΜΤΣ και της ΑΕΜΥ ΑΕ.

Σημειώστε τη διαδικασία:

 • Σε κάθε ΔΥΠΕ της χώρας, καταρτίζονται ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους μιας μόνο ΔΥΠΕ, κάθε έτος. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος της προθεσμίας αιτήσεων του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους
 • Στο ενδεχόμενο που κάποιοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι εξαντληθούν πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των φορέων, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριμένων ελλείψεων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το λοιπό επικουρικό προσωπικό

Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Προσλήψεις σχεδόν δύο χρόνια μετά

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις για δύο χρόνια. Οι φορείς «απορροφούν» τους νέους υπαλλήλους από τους πίνακες που έχουν καταγραφεί, όταν το αιτηθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρακάτω, πρόσφατη, απόφαση που εξέδωσε το ΓΝ Ευαγγελισμός, σύμφωνα με την οποία προσλαμβάνεται υποψήφιος από τους προηγούμενους πίνακες την «τελευταία στιγμή»:

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται στη βάση δέκα συγκεκριμένων κριτηρίων:

 1. Προϋπηρεσία
 2. Ειδική προϋπηρεσία
 3. Ανεργία
 4. Ανήλικα τέκνα
 5. Τριτεκνική ιδιότητα
 6. Πολυτεκνική ιδιότητα
 7. Μονογονεϊκή ιδιότητα
 8. Ποσοστό αναπηρίας
 9. Επιμέλεια ανήλικου τέκνου με αναπηρία
 10. Εντοπιότητα