Δημόσιο

3 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Λάρισας

Ολόκληρη η προκήρυξη

Tην πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί η ΔΕΥΑ Λάρισας.

Συγκεκριμένα, ζητείται προσωπικό μίας ειδικότητας: ΥΕ Υδρονομέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 20 έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.