Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δουλειά, τώρα, σε έξι δήμους

Δείτε τις προθεσμίες - Στείλτε φάκελο

12/02/2020 | 19:46

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προσλήψεων σε έξι δήμους της χώρας. 

Θα διατεθούν θέσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σημειώστε: 

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στην έδρα του δήμου
  • Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ειδικό έντυπο αίτησης
  • Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει αίτηση και δικαιολογητικά
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι ασφυκτική, μόλις 10ημερη
  • Ο χρόνος ανεργίας, η εμπειρία, ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, ο αριθμός ανηλίκων τέκνων, η πολυτεκνική - τριτεκνική-μονογονεϊκή ιδιότητα , η εντοπιότητα δίνουν τα κρίσιμα μόρια για το διορισμό

Διαβάστε τη λίστα των προκηρύξεων και επιλέξτε το δήμο που θα στείλετε τώρα την αίτησή σας: