Δημόσιο

16 προσλήψεις στην Περιφέρεια Στερέας Ελλάδας

Ειδικότητες, προσόντα, προθεσμία

Με 16 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

  • ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5t) 4 (θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου - γκρέϊντερ) 1
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB) 1
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός τύπου) 1
  • ΥΕ Εργατών 9 (θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 11 έως τις 17 Φεβρουαρίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.