Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2ΓΔ/2020: Αιτήσεις τώρα για διορισμό αποφοίτων ΤΕΛ, ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ

Θέσεις για τεχνικούς, κομμωτές, αισθητικούς, ηλεκτρολόγους, οικοδόμους, ξυλουργούς, μηχανολόγους κ.α. - Ολόκληρη η προκήρυξη (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ για την κατάταξη μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΔΕ01 και ΔΕ02.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκδώσουν παράβολο, στο οποίο πρέπει να αναγράψουν τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αιτήσεις Τώρα

Η δυσκολία στη συμπλήρωση των αιτήσεων απαιτεί επιπρόσθετη προσοχή από τους υποψηφίους.

Το workenter προτείνει την υπηρεσία weconsult για την ορθή – σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικής και έντυπης.

Τόσο οι υποψήφιοι του λεκανοπεδίου Αττικής όσο και οι ενδιαφερόμενοι από την Περιφέρεια μπορούν να επικοινωνήσουν έγκαιρα στο τηλέφωνο 2119555050 προκειμένου να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία των αιτήσεων και της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών.