Δημόσιο

6 προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού

Ειδικότητες και κριτήρια επιλογής - Ολόκληρη η προκήρυξη

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18 σύμβαση εργασίας

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται το υπουργείο Τουρισμού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 18μηνη σύμβαση εργασίας.

Θα προσληφθεί προσωπικό μιας μόνο ειδικότητας: ΔΕ Προσωπικό Ασφαλείας

Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει με τα εξής κριτήρια:

  • Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
  • Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
  • Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
  • Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
  • Μονογονεϊκές οικογένειες
  • Βαθμός Βασικού Τίτλου
  • Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) στον τομέα της φύλαξης
  • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
  • Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

Διαβάστε προσόντα, δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα και ολόκληρη την προκήρυξη