Δημόσιο

Εκπαιδευτικοί: Η λίστα με τις 52 ειδικότητες (Μόνιμες θέσεις)

Θέσεις για τεχνικούς, κομμωτές, αισθητικούς, οικοδόμους, ξυλουργούς, μηχανολόγους κ.α.

29/01/2020 | 19:50

Προσωπικό 52 ειδικοτήτων αναζητά το ΑΣΕΠ μέσω δύο προκηρύξεων προκειμένου να καλυφθούν μόνιμες θέσεις στην εκπαίδευση.

Με τους διαγωνισμούς 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 θα προσληφθεί προσωπικό μέσω του πίνακα κατάταξης για την κάλυψη των κενών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι δύο προκηρύξεις αφορούν πτυχιούχους ΤΕΙ και απόφοιτους ΙΕΚ διαφόρων ειδικεύσεων.

Το workenter δημοσιεύει τη λίστα με τις ειδικότητες υποψηφίων που μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Αιτήσεις Τώρα

Η δυσκολία στη συμπλήρωση των αιτήσεων απαιτεί επιπρόσθετη προσοχή από τους υποψηφίους.

Το workenter προτείνει την υπηρεσία weconsult για την ορθή – σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ συμπλήρωση των αιτήσεων συμμετοχής, ηλεκτρονικής και έντυπης.

Τόσο οι υποψήφιοι του λεκανοπεδίου Αττικής όσο και οι ενδιαφερόμενοι από την Περιφέρεια μπορούν να επικοινωνήσουν έγκαιρα στο τηλέφωνο 2119555050 προκειμένου να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία των αιτήσεων και της συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τη λίστα των ειδικοτήτων.