Δημόσιο

6 φύλακες στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων

Απαραίτητη η άδεια εργασίας Α' κατηγορίας

Στην κάλυψη 6 κενών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, στο Μεσολόγγι.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Σημειώστε, για την ειδικότητα που ζητείται, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.