Δημόσιο

Δουλειά, τώρα, για 25 ειδικότητες (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ)

Προσφέρονται 100 θέσεις εργασίας

24/01/2020 | 16:52

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τέσσερις φορείς του Δημοσίου. 

Οι θέσεις αυτές αφορούν το ΚΕΘΕΑ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ και ΓΟΕΒ.

Συνολικά θα διατεθούν 100 θέσεις. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

 • ΠΕ Ψυχίατρος
 • ΠΕ Ψυχολόγος
 • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός
 • ΤΕ Διοικητικός/Λογιστικός
 • ΔΕ Ειδικός Θεραπευτής
 • ΔΕ Οδηγός
 • ΠΕ Κοινωνιολόγος
 • ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
 • ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας
 • ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών
 • ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
 • ΔΕ Γεωργοτεχνιτών
 • ΔΕ Εποπτών Υδρονομέων
 • ΥΕ Υδρονομείς
 • ΥΕ Εργατοτεχνιτών
 • Διευθυντής Σχεδιασμού και απόδοσης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας
 • Γενικός Διευθυντής Λιγνιτικής Παραγωγής
 • Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού
 • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Γενικός Διευθυντής Θερμοηλεκτρικής και Υδροηλεκτρικής Παραγωγής 
 • ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης
 • ΔΕ Διανομέων

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις: