Δημόσιο

Νέες προσλήψεις σε 3 οργανισμούς

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

23/01/2020 | 19:28

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τρεις οργανισμούς.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020", στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρολογίας/Μηχανολογίας

Καθηγητές

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις: