Δημόσιο

Νέες προσλήψεις σε τρεις οργανισμούς

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

19/01/2020 | 16:13

Νέες προσλήψεις άμεσα σε τρεις οργανισμούς.

Οι θέσεις αυτές αφορούν στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΑΝΟΔΟΣ", στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών "Alexander Fleming".

Συνολικά θα διατεθούν 10 θέσεις. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

  • Ψυχίατρος
  • Ψυχολόγος
  • Κοινωνικός Λειτουργός
  • Νοσηλευτής
  • Εξωτερικός Συνεργάτης

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις:

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΑΝΟΔΟΣ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.eoppep.pdf

Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών "Alexander Fleming"

fleming1.pdf

fleming2.pdf

fleming3.pdf

fleming4.pdf

fleming5.pdf