Δημόσιο

Εκπαιδευτικοί: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι σε ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ

Όλα τα κρίσιμα σημεία για 5.250 διορισμούς

Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη (15/1) οι αιτήσεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών για διορισμούς στο υπουργείο Παιδείας μέσω της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις στοιχείων των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ για τους διαγωνισμούς 1ΓΕ (πρωτοβάθμια) και 2ΓΕ (δευτεροβάθμια) «τρέχουν» από τη Δευτέρα (13/1) και θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις: Στις 12 Φεβρουαρίου για τον διαγωνισμό 1ΓΕ και στις 5 Μαρτίου για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019.

Προσοχή: Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις και στις δύο βαθμίδες και εφόσον το επιθυμούν, οφείλουν να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 12 Φεβρουαρίου με «κριτήριο» τον διαγωνισμό της πρωτοβάθμιας.

Σημειώστε:

  • Η υποβολή των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού κόμβου asep.gr
  • Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ έχουν ως εξής: Για την 1ΓΕ/2019 από τις 15/1 έως τις 3/2/2020 (14:00) και για την 2ΓΕ/2019 από τις 5/2 έως τις 24/2/2020 (14:00)

Δείτε αναλυτικά ολόκληρη τη διαδικασία για την αίτηση:

  1. Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ
  2. Έκδοση παραβόλου (e-Παράβολο ή ΚΕΠ)
  3. Αναγραφή του αριθμού παραβόλου στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης
  4. Δημιουργία νέας αίτησης μέσα στην προθεσμία υποβολής στην οποία θα δηλωθούν όλα τα απαραίτητα προσόντα που δίνουν μόρια (τίτλος σπουδών, προϋπηρεσία, δεύτερος τίτλος σπουδών, γνώση χειρισμού Η/Υ, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, κ.λπ.)

ΟΠΣΥΔ

Για τον ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ προσέξτε:

  • Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ θα πρέπει να εγγραφούν στον ηλεκτρονικό κόμβο opsyd.sch.gr 
  • Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ήδη διαθέτουν λογαριασμό, οφείλουν να προβούν σε επικαιροποίηση στοιχείων έτσι ώστε να λάβουν μέρος στις προκηρύξεις με ορθό φάκελο, που θα εμπεριέχει όλα τα προσόντα που επικαλούνται στην αίτησή τους
  • Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων)
  • Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών οι υποψήφιοι οφείλουν: 1) Να καταγράψουν τα καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του, κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ , 2) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα που επικαλούνται στη σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ, 3) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για επικαιροποίηση/τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ

Αιτήσεις τώρα

Το workenter προτείνει την υπηρεσία weconsult για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς.

Η συμπλήρωση γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Παιδείας.

Επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2119555050.

 

Διαβάστε επίσης: