Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 114 νέες θέσεις σε φορείς, νοσοκομεία και δήμους (Λίστα)

Ολόκληρες οι προκηρύξεις

14/01/2020 | 06:00

Με νέο προσωπικό θα ενισχυθούν άμεσα νοσοκομεία, δήμοι και φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 114 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

Νοσοκομεία

Δήμοι

Φορείς