Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Οχτώ άτομα στο δήμο Ξάνθης

Ειδικότητες, προθεσμία

13/01/2020 | 15:31

Την πρόσληψη οχτώ υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ξάνθης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (8 θέσεις)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 17 Ιανουαρίου 2020. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Τμήμα Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Πλατεία Διοικητηρίου 1α , 5ος όροφος.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.