Δημόσιο

Ειδικοί Φρουροί: Το πρόγραμμα εξετάσεων για προσλήψεις στην ΕΛΑΣ

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών από τους πίνακες επιλαχόντων εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ αφορά ψυχοτεχνικές, υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν οι επιλαχόντες υποψήφιοι Ειδικοί Φρουροί.

Αναλυτικά:

  • ΣΤ’ Ψυγοτεγνική: 27-01-2020
  • Υγειονομική:28-01-2020
  • ΣΤ’ Αθλητική: 29-01-2020

Επιλαχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες (άνδρες - γυναίκες) με α/α από 401 έως και 440 στον από 04-10-2019 τελικό αναμορφωμένο πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, κατηγορίας Β' 20%.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.