Δημόσιο

Νέες προσλήψεις σε 3 οργανισμούς

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται

12/01/2020 | 19:49

Νέες προσλήψεις άμεσα τρεις μη κερδοσκοπικούς φορείς. 

Οι θέσεις αυτές αφορούν στο σωματείο Praksis, στην Κάριτα Ελλάς και στην Άρσις.

Συνολικά θα διατεθούν 15 θέσεις. 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: 

  • Διερμηνέας
  • Ψυχολόγος
  • Κοινωνικός Λειτουργός
  • Διοικητικός
  • Οδηγός
  • Φύλακας
  • Καθαριστής

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις: