Δημόσιο

30 προσλήψεις στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Προθεσμία, ειδικότητες, προσόντα

Την πρόσληψη 30 υπαλλήλων προωθεί η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.

Συγκεκριμένα, θα επιλεγεί εκπαιδευτικό προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 9 έως τις 19 Ιανουαρίου

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.