Δημόσιο

Εκπαιδευτικοί: Αιτήσεις για μόνιμο διορισμό

Οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών - Συμμετέχουν στο διαγωνισμό 331 διαφορετικά πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ξεκινά στις 15 Ιανουαρίου 2020 η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για μία από τις δύο προκηρύξεις μονίμων εκπαιδευτικών (1ΓΕ/2019).

Δύο ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας της 1ης προκήρυξης, (1ΓΕ/2019), ξεκινά η υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρονικά) για τη προκήρυξη (2ΓΕ/2019).

(-) 1ΓΕ/2019: 

(-) 2ΓΕ/2019: 

 Σημειώστε:

  • Στους διαγωνισμούς – μαμούθ συμμετέχουν οι κάτοχοι 331 πτυχίων ΑΕΙ και ΤΕΙ
  • Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ
  • Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στον ΟΠΣΥΔ
  • Το ΑΣΕΠ θα αντιπαραβάλλει την ορθότητα των δηλωθέντων στην αίτηση με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.
  • Από τον έλεγχο θα προκύψει πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μορίων
  • Το υπουργείο Παιδείας θα «τραβάει» διοριστέους από αυτόν τον πίνακα, ανάλογα με τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Το ΑΣΕΠ θα δώσει τη μάχη να καλυφθούν από αυτόν τον πίνακα οι πρώτες εκπαιδευτικές ανάγκες τον Σεπτέμβριο του 2020
  • Υπολογίζεται ότι πάνω από 120.000 υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία, λόγω του μεγάλου αριθμού των πτυχίων που ζητούνται

Πως η υποβολή δικαιολογητικών

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Έγκυρες αιτήσεις, τώρα!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία weconsult η οποία διασφαλίζει έγκυρη συμμετοχή – σύμφωνα με τα πρότυπα της προκήρυξης ΑΣΕΠ – στο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών.

Η υπηρεσία μπορεί να εξυπηρετήσει υποψηφίους εντός και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Τηλεφωνήστε, τώρα, στο 2119555050.