Δημόσιο

7 Βρεφοκόμοι στον δήμο Χίου

Πρώτο μισθός €1.037 για τους πτυχιούχους ΤΕΙ

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Ιουλίου 2018

Με 7 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου Χίου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά έως τις 11 Οκτωβρίου.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας που εκπνέει στις 31 Ιουλίου 2018. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου Χίου. Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, πρόσφατων διαγωνισμών.