Δημόσιο

ΑΣΕΠ 7Κ/2019: «Ναρκοπέδιο» για τους υποψηφίους

Οι «παγίδες» που κλείνουν την πόρτα του διορισμού- Σύντμηση ειδικοτήτων

13/12/2019 | 17:08

«Διαδοχικές επικίνδυνες στροφές» που μπορεί να εκτρέψουν χιλιάδες υποψηφίους από το δρόμο της πρόσληψης, περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη 7Κ/2019.

Η σωστή αίτηση είναι το Α και Ω

Η πρώτη επικίνδυνη στροφή έγινε με τη σύντμηση 62 ειδικοτήτων – που περιελάμβανε το αρχικό ΦΕΚ – σε πολύ λιγότερες.

Αυτό έχει ως συνέπεια για τις ίδιες ειδικότητες σε διαφορετικές περιοχές να ζητούνται διαφορετικά προσόντα. 

Σημειώστε τα «σημεία παγίδες»:

  • Για ΤΕ Νοσηλευτικής απαιτούνται πτυχίο ΤΕΙ, άδεια, ταυτότητα ΕΝΕ. Για ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών μόνο άδεια και δίπλωμα ΕΠΑΛ ΙΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι ένας πτυχιούχος ΤΕΙ νοσηλευτικής δεν μπορεί με απολυτήριο Γενικού Λυκείου να διεκδικήσει τις συγκεκριμένες θέσεις ΔΕ.
  • Για θέσεις Διοικητικών με απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου προβλέπονται διαφορετικά προσόντα ανά περιοχή. Στην Αθήνα αρκεί το απολυτήριο Λυκείου και η γνώση χειρισμού Η/Υ. Για τη Θεσσαλονίκη απαιτείται επιπλέον η γνώση Braille. Όσοι διαθέτουν δίπλωμα Braille και θέλουν θέσεις Αθήνας θα πρέπει αναγκαστικά να διεκδικήσουν τη θέση (μόνο) μέσω της ειδικότητας ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας.
  • Το δίπλωμα που χρησιμοποιείται για ειδικότητα ΔΕ Βρεφοκόμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έξι, ακόμη, ειδικότητες: ΔΕ Επιμελητών, ΔΕ Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας, ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών, ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών, ΔΕ Διοικητικός Επιμελητών Παιδιών.
  • Για ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνιτών Οδηγών απαιτείται ίδιο πτυχίο και ίδια προσόντα επικουρίας.
  • Για τις ειδικότητες ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολόγων και ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών απαιτείται – πέραν του διπλώματος ΕΠΑΛ και της άδειας- 3ετής εμπειρία.
  • Για όλες τις θέσεις Υποχρεωτικής εκπαίδευσης απαιτούνται κοινωνικά κριτήρια: πολυτεκνία, τριτεκνία, χρόνος ανεργίας, αναπηρία.
  • Για όλες τις ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται αποκλειστικά με τυπικά προσόντα: πτυχία, μεταπτυχιακά κλπ.

Σημαντικό: Η ειδική εμπειρία αφορά μόνο υπηρεσία στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Αποδίδει 20 μόρια ανά μήνα έως 48 μήνες. Η απλή εμπειρία πριμοδοτεί τον υποψήφιο με 7 μόρια ανά μήνα.

Η αίτηση κρίνει το διορισμό

Η σωστή αίτηση που θα έχει τύχη στον διαγωνισμό της 7Κ/2019 οφείλει να αποτυπώνει με ακρίβεια όλες τις λεπτομέρειες και τις «παγίδες» της προκήρυξης.

Οποιοδήποτε λάθος θα αποφέρει είτε μείωση μορίων είτε θα είναι «μοιραίο» δηλαδή αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασίες.

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα τη χρήση της υπηρεσίας weconsult, διότι η σωστή αίτηση μπορεί να σας διορίσει ενώ η λανθασμένη θα απορριφθεί. Επικοινωνήστε τώρα weconsult (τηλ.2119555050).