Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τα κριτήρια που κρίνουν τον διορισμό στην κατηγορία ΔΕ

Σε ποιες τρεις προκηρύξεις μπορείτε να κάνετε αίτηση

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

ΚριτήριαΜόρια
Βαθμός απολυτηρίουΒαθμός Χ 20
Χρόνος ανεργίαςέως 800
Πολύτεκνοι (από 4 παιδιά και πάνω)50 ανά τέκνο
Τρίτεκνοι40 ανά τέκνο
Μονογονεϊκές οικογένειες50 ανά τέκνο
Εμπειρία420(*
Αναπηρία υποψηφίου (από 50% και πάνω)Ποσοστό Χ 3
Αναπηρία γονέα ή αδερφού (60% και πάνω)Ποσοστό Χ 2

(*Η συνολική βαθμολογία στο κριτήριο της εμπειρίας ενδέχεται να διαφέρει από προκήρυξη σε προκήρυξη (ΣΟΧ).

Ανοίξτε τους προτεινόμενους ενεργούς συνδέσμους για να δείτε σε ποιες προκηρύξεις ΔΕ, ορισμένου χρόνου, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση: