Δημόσιο

2 θέσεις στην Ρόδο

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις

Δίνεται η ευκαιρία ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων
04/05/2018 | 13:35

Θέσεις εργασία για δύο υπαλλήλους εκκινεί ο δήμος Ρόδου.

Οι συμβάσεις των προσληφθέντων θα είναι ετήσιες.

Ζητείται ένας ΔΕ οδηγός και ένας ΥΕ εργάτης γενικών καθηκόντων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη του δήμου, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή