Δημόσιο

ΑΣΕΠ 7Κ2019: Ολόκληρη η προκήρυξη για 317 μονίμους στα Κέντρα Πρόνοιας

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων - Πλήρης επιβεβαίωση workenter (ΈΓΓΡΑΦΟ)

Η προκήρυξη αφορά προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 317 μονίμων υπαλλήλων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ του workenter για δημοσίευση του διαγωνισμού εντός της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι η δεκαπενθήμερη προθεσμία θα περιλαμβάνει τόσο μέρες Δεκεμβρίου 2019 όσο και Ιανουαρίου 2020.

Η προκήρυξη αφορά προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) στους εξής εποπτευόμενους από το υπουργείο Εργασίας φορείς πρόνοιας:

  • Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
  • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
  • Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 23 Δεκεμβρίου 2019  και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 13 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αιτήσεις τώρα

Η πίεση που θα προέλθει από τη σύμπτωση των εορτών με τη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, επιβάλλει στους υποψηφίους να κινηθούν άμεσα. Να κάνουν ολόκληρη την προεργασία ώστε να υποβληθεί έγκαιρα η αίτησή τους στο «φορτωμένο» ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΣΕΠ.

Στην κατεύθυνση αυτή, το workenter προτείνει την υπηρεσία weconsult για ορθή και έγκυρη υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για την προκήρυξη 7Κ/2019.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν τόσο με προσωπικό ραντεβού όσο και εξ αποστάσεως.

Σημειώστε ότι:

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ.