Δημόσιο

Κάνουν αίτηση για πρόσληψη οδηγοί, εργάτες, τεχνικοί

Πως φτιάχνεται ο φάκελος συμμετοχής - Προθεσμίες

Υποψήφιοι έξι "δημοφιλών" ειδικοτήτων έχουν την ευκαιρία για άμεση πρόσληψη σε φορείς του δημοσίου. 

Οι προκηρύξεις που δημοσιεύει σήμερα το workenter βρίσκονται σε πλήρη ισχύ. Έχουν προθεσμία υποβολής αιτήσεων η οποία εκπνέει τις επόμενες ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να κινηθούν άμεσα και να καταρτίσουν τώρα φάκελο συμμετοχής.

Ανάλογα με την ειδικότητα και το φορέα απαιτούνται ξεχωριστά δικαιολογητικά κάθε φορά.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • Ηλεκτρολόγοι
  • Φύλακες
  • Βοηθητικό Προσωπικό
  • Μηχανοτεχνίτες
  • Καθαριστές
  • Οδηγούς 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην προσκόμιση των σωστών δικαιολογητικών. 

Είναι συχνό το φαινόμενο υποψήφιοι να χάνουν πολύτιμα μόρια επειδή δεν κατέθεσαν σωστά και έγκυρα δικαιολογητικά.

Σωστές αιτήσεις, τώρα

Υποψήφιοι απ΄ όλη την Αττική μπορούν να απευθυνθούν στη weconsult -υπηρεσία την οποία συστήνει ανεπιφύλακτα το workenter- προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή σε μία ή περισσότερες προκηρύξεις. 

Η επαγγελματική υπηρεσία weconsult θα αναλάβει τη συμπλήρωση της αίτησης (ή των αιτήσεών σας) με υπευθυνότητα, αξιοποιώντας στο έπακρο όλες τις ιδιότητές σας. 

Μόνο εφόσον αντλήσετε μόρια απ΄ όλες τις πιθανές δεξαμενές θα αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητες του διορισμού σας στο Δημόσιο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, σε όσες περισσότερες διαφορετικές προκηρύξεις συμμετέχει ένας υποψήφιος τόσο περισσότερο αυξάνει τις πιθανότητες διορισμού. 

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που σας παρέχει το weconsultCLUB.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το weconsult: 211 9555 050

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά τις προκηρύξεις: