Δημόσιο

Πυροσβεστική: Νέες προσλήψεις και παράταση συμβάσεων (PDF)

Τι αναφέρει νομοσχέδιο "σκούπα" του υπ. Υγείας

Με άρθρο που περιλαμβάνεται σε υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας παρέχεται η δυνατότητα στην Πυροσβεστική να διενεργήσει νέους διαγωνισμούς προσλήψεων, ανανεώνοντας παράλληλα τις συμβάσεις των ήδη υπηρετούντων.

Παρατάσεις συμβάσεων

Το άρθρο 19 αναφέρει με σαφήνεια ότι "οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόωτων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2020, με δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης και για τα έτη 2021, 2022 και 2023".

Νέες προσλήψεις

Η πολιτική ηγεσία αναγνωρίζοντας τα κενά που υπάρχουν στην Πυροσβεστική, παρά τη δυναντότητα των παρατάσεων σε συμβάσεις ήδη υπηρετούντων, παρέχει τη δυναντότητα στο σώμα να υιοθετήσει "ένα σύστημα που θα επιτρέπει την είδοσο νέων εργαζομένων, μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας".   

Δείτε αναλυτικά: