Δημόσιο

ΕΟΔΥ: Στη Βουλή η απόφαση για προσλήψεις ΑΣΕΠ και επικουρικού προσωπικού

Πότε οι αιτήσεις στο loipoepikouriko.moh.gov.gr- Έρχονται νέες προκηρύξεις για το πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ

Ολόκληρη η απόφαση

Στη Βουλή κατατέθηκε τροποποίηση του νόμου 4633 για τη διαδικασία ενίσχυσης του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) με νέο προσωπικό καθώς και για τη διαδικασία κατάρτισης νέων πινάκων λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Η διάρκεια των καταλόγων που θα προκύψουν, θα είναι μέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόμενου έτους.

Προσλήψεις στον ΕΟΔΥ

Τη δυνατότητα να εξαιρούνται από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ συγκεκριμένες διαδικασίες πρόσληψης μέσω διαγωνισμών του νεοσύστατου ΕΟΔΥ δίνει η απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ΕΟΔΥ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση, που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών. Το ΑΣΕΠ δύναται να προβαίνει σε κατ' ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης. Οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ εκτελούνται άμεσα από τον ΕΟΔΥ.

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, θα πραγματοποιούνται οι έκτακτες προσλήψεις και λοιπού προσωπικού επαγγελματιών υγείας και διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων, ανά κατηγορία και κλάδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων στον ΕΟΔΥ. Οι υποψήφιοι εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους που λειτουργούν στον ΕΟΔΥ, κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουάριου. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Διαβάστε επίσης