Δημόσιο - ΑΣΕΠ

17 προσλήψεις στον Σαρωνικό

Προσλαμβάνονται απόφοιτοι Γυμνασίου - Δημοτικού

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 11 Μαΐου
04/05/2018 | 09:46

Προσλήψεις συνολικά 17 υπαλλήλων Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εκκινεί η Ανώνυμη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού.

Οι θέσεις που ζητούνται είναι βοηθοί σερβιτόρων (13 θέσεις) και βοηθοί μαγείρων (4).

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, έως τις 11 Μαΐου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη του δήμου, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή