Δημόσιο

Δύο θέσεις στο δήμο Βόλβης

Αφορούν 8μηνες συμβάσεις

05/12/2019 | 15:34

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Βόλβης .

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1 θέση)
  • ΤΕ μηχανικών Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας (1 θέση)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως τις 12 Δεκεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του: Δημαρχείο Βόλβης, Σταυρός Δήμου Βόλβης, Τ.Κ. 57014, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Δημοτολογίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.