Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Δύο προσλήψεις στο δήμο Παπάγου - Χολαργού

Ειδικότητες, προσόντα

05/12/2019 | 15:23

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσια σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΠΕ Ζωφράφος (1 θέση)
  • ΔΕ Δασκάλα/ος Χορού (1 θέση)

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως τις 11 Δεκεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος ΠαπάγουΧολαργού, Νευροκοπίου και Αργυροκάστρου Τ.Κ. 15669, Παπάγου απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη