Δημόσιο

100 προσλήψεις στην Κηφισιά

Η προθεσμία για τις αιτήσεις εκπνέει στις 14 Μαΐου

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά των ειδικοτήτων
03/05/2018 | 14:09

Με 100 προσλήψεις υπαλλήλων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ενισχύεται ο δήμος Κηφισιάς, στην Αττική.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου ενώ η προθεσμία κατάθεσής τους εκπνέει στις 14 Μαΐου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι προσληφθέντες πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, όπου αυτά απαιτούνται.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά και κατανομή ανά αντικείμενο απασχόλησης (σε ορισμένες ειδικότητες) , πατώντας δίπλα στο βελάκι κάθε ειδικότητας.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter