Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι επόμενες (νέες) προκηρύξεις - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ειδικότητες, βαθμίδες εκπαίδευσης

02/12/2019 | 15:44

Οι προκηρύξεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπυτξης που, πιθανόττα, θα συντμηθούν σε μία θα είναι το επόμενο "χτύπημα" του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Το workenter εγκαίρως έγραψε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή θα έστελνε σήμερα (2/12), όπως και συνέβη, την προκήρυξη των 317 μονίμων για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες των ίδιων πηγών, τα δεδομένα για την προκήρυξη του υπ. Γεωργίας έχουν ως εξής:

  • Η επεξεργασία του διαγωνισμού των 167 μονίμων στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ολοκληρωθεί από την πλευρά του ΑΣΕΠ
  • Απομένει η οριστική απόφαση να προστεθούν σε αυτόν και οι 20 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
  • Περί τις 10 Δεκεμβρίου το οριστικό κείμενο θα αποσταλεί στο υπουργείο για την τελική συμφωνία
  • Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα η προκήρυξη θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο

Σημειώστε ακόμη:

  • Οι 167 θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
  • Οι 20 θέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν υπαλλήλους των κατηγιρών ΠΕ και ΤΕ

Διαβάστε επίσης: