Δημόσιο

25 συμβάσεις στην ΔΕΥΑ Ρόδου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 11 Μαΐου

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε 9 έδρες απασχόλησης
03/05/2018 | 12:29

Με 25 συμβάσεις υδρονομέων κινείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι 11 Μαΐου.

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε 9 αρδευτικά διαμερίσματα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση της υπηρεσίας.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά και κατανομή θέσεων, πατώντας δίπλα στο βελάκι της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter