Δημόσιο

Βοήθεια στο Σπίτι: "Κλείδωσαν" οι ειδικότητες (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Δείτε τη λίστα

22/11/2019 | 18:20

Κλείδωσε η λίστα των δέκα ειδικοτήτων που θα περιλαμβάνονται στη νέα προκήρυξη,2.900 μονίμων, για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι". 

Το υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να στείλει τις προσεχείς ημέρες το επίσημο αίτημα για την έκδοση της προκήρυξης. 

Σημειώστε τις 10 ειδικότητες που θα ζητηθούν:

  • Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ)
  • Ψυχολόγοι (ΠΕ)
  • Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
  • Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ)
  • Κοινωνιολόγοι (ΠΕ)
  • Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
  • Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
  • Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
  • Οδηγοί (ΔΕ)
  • Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ)