Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων στον ΔΕΔΔΗΕ - Θέσεις εργασίας για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Απασχόληση σε 8 περιοχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στον ΔΕΔΔΗΕ.

Συνολικά θα προσληθούν, μέσω 8 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ28 απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τους ενεργούς συνδέσμους (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων): 

Αιτήσεις τώρα 

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης σε νέα οικονομική τιμή.

Σημειώστε ότι: