Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Ρυθμίσεις ασφάλισης για τους διοριστέους της 3Κ/2018 - Τι θα ισχύσει με βαρέα και ανθυγιεινά

Ολόκληρη η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας (έγγραφο)

Διευκρινιστική εγκύκλιο - οδηγό εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας σχετικά με την ασφάλιση των διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο προβλέπει ειδικό καθεστώς για όσους από τους νεοπροσλαμβανομένους της 3Κ/2018 έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κλπ πριν την 1/1/2001, καθώς οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα έχουν το δικαίωμα αντί της υπαγωγής τους στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου να επιλέξουν κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του πρ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Τι ισχύει με βαρέα και ανθυγιεινά

Δεδομένου ότι οι προσληφθέντες με την προκήρυξη αυτή θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες υγιεινής ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξης:

  • όσοι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι υπαχθούν στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου υποχρεούνται στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 4,3% επί του μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Όσοι υπαχθούν αυτοδικαια ή επιλέξουν την ασφάλισή τους στο πρ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • αν είναι παλαιοί ασφαλισμένοι καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά 4,3% ο ασφαλισμένος και 2,7% ο δήμος
  • όσοι απασχοληθούν σε ειδικότητες βαρέων και ανθυγιεινής εργασίας θα καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά 3,60%, 2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο δήμος
  • Αν είναι νέοι ασφαλισμένοι υπάγονται στον κανονισμό των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και καταβάλλουν πρόσθετη εισφορά 3,60%, 2,20% ο ασφαλισμένος και 1,40% ο δήμος

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.

Διαβάστε επίσης: