Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Αυτή είναι η "συνταγή" για το μόνιμο διορισμό

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

18/11/2019 | 19:07

Συγκεκριμένη τακτική πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν μόνιμη θέση στο Δημόσιο.

Το workenter "αποκωδικοποιεί" όλα τα σημεία - κλειδιά που προσθέτουν μόρια και διασφαλίζουν την πλήρη αξιοποίηση των προσόντων των υποψηφίων.

Σημειώστε:

(1) Επιλέξτε με τρόπο ευέλικτο, ανάλογα με την προκήρυξη και τα προσόντα σας, σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης θα υποβάλλετε αίτηση. Μποορεί να έχετε πτυχίο ΑΕΙ αλλά ο μεγάλος βαθμός του απολυτήριου Λυκείου να σας δίνει προβάδισμα στο διορισμό. Σε αυτή την περίπτωση κάνετε αίτηση στην κατηγορία ΔΕ. Απαντήστε στο δίλημμα ΠΕ ή ΔΕ, ανάλογα με τα ζητούμενα της προκήρυξης, και μία αρχική εκτίμηση του αριθμού των αιτήσεων που θα υποβληθούν για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

(2) Επιλέξτε σωστά τη χρήση 1ου και 2ου τίτλου σπουδών. Δεν είναι πάντοτε σωστός -με ορταό τον κίνδυνο να σας θέσει ςεκτός διαγωνισμού- ο κανόνας να χρησιμοποιείται ως 1ο τίτλο σπουδών αυτόν που έχει το μεγαλύτερο βαθμό. Η επιλογή για το ποιο τίτλο σπουδών θα χρησιμοποιήσετε ως 1ο ή 2ο συναρτάται πάντα με την προκήρυξη και την εμπειρία που έχετε. 

(3) "Τερματίστε" την εμπειρία σας. Αξιοποιείστε στο έπακρο τη δυνατότητα να δηλώσετε την ανώτερη εμπειρία των 84 μηνών. Για ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ γίνεται δεκτή η συναφής με το αντικείμενο της θέσης εμπειρίας που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Για την κατηγορία ΥΕ γίνεται δεκτή -με μικρές εξαιρέσεις- οποιαδήποτε εμπειρία όπου κι αν αποκτήθηκε.

(4) Η κατοχή πτυχίου Η/Υ είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δεν δίνει έξτρα μόρια αλλά η έλλειψή του θέτει τους υποψηφίους εκτός διαγωνισμού. 

(5) Η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί μόνιμη δεξαμενή χωρίς όρια για την άντλησηςμορίων. Τα μόρια που μπορείτε από τα άλλα κριτήρια έχουν ορίζοντα. Μοναδική εξαίρεση είναι η γνώση ξένων γλωσσών. Όσες περισσότερες γνωρίζετε σε καλό και άριστο επίπεδο παίρνετε μόρια.

(6) Ο χρόνος ανεργίας είναι "βαρύ" κριτήριο για τους υποψηφίους ΥΕ. Όποτε κι αν το αποκτήσατε χρονικά, δηλώστε τον, δίνει κρίσιμα μόρια. 

(7) Η κατοχή μεταπτυχιακού είναι καθοριστική για τους υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις ΠΕ ή ΤΕ. Όποιος το διαθέτει "απαντά" στο δίλημμα που θέσαμε στην αρχή: ΠΕ ή ΔΕ. Πηγαίνει, χωρίς δεύτερη σκέψη, ΠΕ. Κερδίζει 200 μόρια αν το μεταπτυχιακό είναι συναφές και 100 αν δεν υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης. Η σωστή ανάλυση της προκήρυξης και η μελέτη των λεπτομερειών δίνουν λύση στο ζήτημα της συνάφειας.