Δημόσιο

20 θέσεις εργασίας στην Μυτιλήνη

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 20 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Μυτιλήνης.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (3 θέσεις)
  • ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (17 θέσεις)

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν φάκελο έως τις 20 Νοεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.