Δημόσιο

12 θέσεις στα Μέγαρα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 4 Μαΐου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
02/05/2018 | 12:20

Την πρόσληψη 12 υπαλλήλων, ενεργοποιεί ο δήμος Μεγαρέων, στην Αττική.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 4 Μαΐου.

Θα προσληφθούν δύο ΔΕ οδηγοί και δέκα ΥΕ εργάτες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των θέσεων

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή