Δημόσιο - ΑΣΕΠ

263 υπάλληλοι στο Λιγνιτικό Κέντρο Κοζάνης

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών έως τις 20 Δεκεμβρίου 2017

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι απαραίτητη για τις περισσότερες ειδικότητες

Την πρόσληψη 263 τεχνικών προωθεί η ΔΕΗ για τις ανάγκες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη με 8μηνεςσυμβάσεις εργασίας.

Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι η ζήτηση εξειδικευμένης εμπειρίας και αδειών άσκησης επαγγέλματος για τις περισσότερες ειδικότητες.

Δείτε τα προσόντα και τα δικαιολογητικά, κάνοντας «κλικ» στην ειδικότητα που σας ενδιαφέρει.

Υπολογίστε τα μόριά σας και συμπληρώστε την αίτηση που γίνεται αποδεκτή από τη ΔΕΗ.