Δημόσιο

12 θέσεις στην Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων ∆ήμου Αριστοτέλη

Προσλαμβάνεται προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές υπηρεσίες απασχόλησης
30/04/2018 | 15:18

Διαδικασία πρόσληψης 12 υπαλλήλων, εκκινεί η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη, στην Χαλκιδική.

Θα υπογραφούν συμβάσεις για προσωπικό τεσσάρων ειδικοτήτων.

Οι συμβάσεις θα είναι είτε οκτάμηνες, είτε ολιγόμηνες και οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε ξεχωριστές έδρες υπηρεσίας.

Πατήστε στο βελάκι, δίπλα σε κάθε ειδικότητα για να δείτε προσόντα-δικαιολογητικά και κατανομή θέσεων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί