Δημόσιο

16 προσλήψεις στο δήμο Χανίων

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Χανίων.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν εργάτες γενικών καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 13 Νοεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.