Δημόσιο

3 θέσεις εργασίας στον δήμο Πάρου

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 22 Νοεμβρίου

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Πάρου.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί εκπαιδευτικό προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 22 Νοεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.